Sığınak Havalandırma

Denizli Havalandırma - Hizmetlerimiz - Sığınak Havalandırma

Sığınak Havalandırma

Teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak cephe ve sınır gibi kavramlar bütünü ile ortadan kalkmış, tüm yurt ve sivil halk saldırı alanı içine girmiştir. Bu büyük tehlikelerden Silahlı Kuvvetlerin alacağı önlemlerin ve diğer tedbirlerin yanında sığınak yapımına da önem verilmelidir. Aksi takdirde can ve mal kaybının fazla olacağı tabiidir. Ancak sığınaklardan beklenilen yararın sağlanabilmesi için sığınak yapımından evvel şu üç önemli prensibin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir:

> Sığınak yapılacak mahallin iyi tespit edilmesi.
> Sığınaktan yararlanacakların önceden planlanması.
> Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir nitelikte olması.

Sefa Havalandırma olarak sığınak havalandırma sistemlerini standartlara uygun olarak inşaa ediyoruz.