Otopark Havalandırma

Denizli Havalandırma - Hizmetlerimiz - Otopark Havalandırma

Denizli Otopark Havalandırma

Otopark havalandırmasının amacı, otoparkın günlük normal kullanımı süresince, karbonmonoksit başta olmak üzere, motorlarda yanma sonucu ortaya çıkan egzoz gazlarını dışarı atmak ve bir yangın durumunda dumanı tahliye etmektir. Açık olarak kabul edilen otoparklarda havalandırma ve duman tahliye sistemlerine ihtiyaç duyulmaz. Bir otoparkın açık veya kapalı olduğu ise dışarıya olan açıklık alanına göre belirlenir.

Kriter olarak bazı yönetmeliklerde açıklığın dış duvar alanına oranı esas alınırken, bazı yönetmeliklerde açıklığın döşeme alanına oranı esas alınmaktadır. NFPA 88A standardında, toplam duvar alanının, her düzeyde atmosfere açık kısmı %20’den az olmayan ve yapının en az iki tarafında açıklık bulunan park yerleri açık otopark olarak tarif edilmektedir. Açık olarak kabul edilen otoparkların en az iki cephesinde açıklık olması ve açıklık uzunluğunun toplam çevre uzunluğuna oranı- nın en az 0.40 olması gerekmektedir. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre ise otoparkların açık otopark olarak kabul edilebilmesi için, dışarıya olan toplam açık alanın, döşeme alanının %5’inden fazla olması, dışarıya olan açıklıkların karşılıklı iki cephede bulunması ve her bir açıklığın gerekli toplam açıklık alanının yarısından fazla olması gerekir.

Otopark Havalandırma Kriterleri

Otoparklarda, özellikle karbonmonoksit, azotoksitler ve uçucu organik bileşikler önemlidir. Kükürtdioksit ihmal edilebilir mertebededir, keza son yıllarda kullanılan kurşunsuz benzin nedeniyle de kurşun konsantrasyonunun etkileyici önemi kalmamıştır. Dolayısıyla insan sağlığını üç önemli bileşik etkilemektedir. Bunlar karbonmonoksit (CO), azot oksitler (NOx) ve uçucu organik bileşiklerdir. Karbonmonoksit (CO) zehirleyici bir gazdır, hemoglobin tarafından kolayca soğurulabilen, tatsız, kokusuz ve renksiz bir gazdır. Solunduğunda hafif baş ağrısı başlayarak ölüme kadar uzanan ciddi sağlık etkilerine neden olabilir. En ciddi etkiler, kansızlık olan kişilerde, kronik akciğer veya kalp hastalığı ve yüksek rakımlarda yaşayan insanlar da dahil olmak üzere oksijen eksikliği, duyarlı kişiler tarafından hissedilir. Atmosferdeki azot oksitler (NOx) aşırı konsantrasyon genellikle kahverengimsi bir renk ile sis oluşturur ve görünürlüğü azaltır.

Aşırı NOx konsantrasyonu insanlar üzerinde burun ve göz tahriş eder, akciğer ödemi oluşturur ve bronşit yapar. Uçucu organik bileşikler; organik asitler, hidrokarbonlar, aldehitler ve ketonlar içerir. Uçucu organik bileşiklerinin bazıları kanserojendir ve insanlar üzerinde önemli bir tehdit oluşturur. Örneğin, uçucu organik bileşiklerden benzen, bir hücrenin moleküler yapısını değiştirir ve kansere yol açabilecek bir mutajendir. CO seviyesi kabul edilebilir bir aralık içinde sürdürüldüğü takdirde, diğer tüm kirleticilerin güvenli seviyelerde olduğu kabul edilir ve otopark havalandırması CO YANGIN ve GÜVENLİK SAYI 153 10 seviyesi esas alınarak yapılır. CO yüksek konsantrasyonu, ödeme noktalarında ve özellikle soğuk başlangıç sürecinde çıkış rampalarında oluştuğundan bu noktaların havalandırılmasına dikkat edilmelidir.

Denizli Otopark Havalandırma

Firmamız otopark ve kapalı alan havalandırması konusunda yılların verdiği tecrübe ve kaliteli üretim anlayışıyla sizlere ege bölgesi başta olmak üzere hizmet vermektedir.

SEFA Havalandırma

Sefa Havalandırma olarak; Denizli Havalandırma Sistemleri , Isıtma, Soğutma, Endüstriyel Mutfak, Tekstil Havalandırma, Boyahane Havalandırma, Tavuk Entegre Soğutma, Sığınak Havalandırma Sistemleri üretimi ve montajı gerçekleştiriyoruz.